VESTFYNSKORETs historie

Vestfynskoret blev dannet d. 10. marts 1981 af et dusin korinteresserede på baggrund af nogle uoverensstemmelser i det dengang dominerende Assens Collegium Musicum. Nøgleordene for det nye kor var kammeratligt samvær og korsang. Repertoiret for korsangen skulle være bredt, danske sange og verdslig såvel som kirkelig musik. 

Initiativtagerne allierede sig med musikpædagog Birthe Granum fra Køng som dirigent og daværende bankbestyrer Ole Rasmussen som pianist. Det var et af de få kor på Fyn som havde egen fast pianist. Allerede fra starten var der ca. 25 korsangere, men med underskud af mandlige sangere. Det har koret levet med lige siden.  

Da mange af korsangerne havde erfaring fra andre kor, kunne man allerede den kommende vinter høre Vestfynskoret ved Advents- og Julekoncerter i Sandager og Sønderby Kirker. Og så gik det eller slag-i-slag. Det er i tidens løb blevet til mange julekoncerter, to-tre stykker hver Jul. 

I foråret 1984 grundlages den langvarige tradition med St. Bededags Aftens koncert i Skovpavillonen, hvor Vestfynskoret sang og Assens Harmoniorkester spillede og efterfølgende var der dans. Under hele aftenen kunne publikum nyde deres medbragte varme hveder.

Traditionen fortsatte indtil Skovpavillonen blev lukket i 2003 for at gennemgå en større renovering. 2008 blev traditionen genoptaget med Green Sound Swing-band, som leverandør af festlig og glad danse-jazz. 

I 1987 døde Birthe Granum efter kort tids sygdom, og koret måtte se sig om efter en ny dirigent. Han blev fundet i Odense. Christian Dyrst startede som dirigent ved efterårssæsonens start. Det blev begyndelsen på en ny æra. To dirigenter har hver sin facon og temperament. Allerede efter halvandet år under ledelse af Chr. Dyrst, blev koret inviteret til at lave en TV-transmitteret Julekoncert i Køng Kirke, som blev sendt Juleaften 1988 med en genudsendelse et par år senere. 

I januar 1991 inviterede Ældresagen første gang til Nytårskoncert på Vestfyns Handelsskole med Assens Egnsorkester og Vestfynskoret. Siden 2005 har koncerten været henlagt til Assens Kulturhus Tobaksgaarden. Kor og orkester har hver deres egen afdeling og så sluttes der af med et eller flere fællesværker. Denne tradition ophørte med Nytårskoncerten i 2009.

Med udgangen af korsæsonen 1994/1995 meddelte Chr. Dyrst at han gerne ville fritages for dirigenthvervet og koret skulle endnu engang ud og finde en ny dirigent. Valget faldt på en studerende fra Det Fynske Musikkonservatorium, Ingo Schauser, som studerede til pianist. Det blev dog kun til en enkelt sæson, så måtte Ingo se sig nødsaget til at koncentrere sig om sine klaverstudier. En af de andre i ansøgerbunken var Camilla Axelsen. Og adspurgt endnu engang accepterede hun at overtage Vestfynskoret ved starten af sæsonen i september 1996

Endnu en tradition var Vestfynskorets medvirken i Assens Harmoniorkesters store Julekoncert i Assenshallen. Traditionen blev startet i 1996 og sluttede i 2006. Koret havde sin egen afdeling i koncerten og sang sammen med orkester og solister i andre indslag. 

I en barselsorlov havde Vestfynskoret kortvarigt en vikar, Kai Herrmann, i forårssæsonen 2001. Det var under ham, koret første gang optrådte ved en generalforsamling. Det foregik for Sparekassen Fåborg i Assenshallen. 

I efterårssæsonen 2004 havde Camilla igen barselsorlov og koret blev dirigeret af Charlotte Andersen, som koret kendte som dirigent for Assens Harmoniorkester. Da Camilla i forlængelse af denne orlov bad om fritagelse for sit hverv i hele sæsonen 2005/2006, fandt bestyrelsen det uhensigtsmæssigt for Vestfynskoret at være uden fast dirigent i 2 år. I god forståelse med Camilla Axelsen blev en ny dirigent engageret allerede fra februar 2005. Anette Holm, som var organist i tre kirker omkring V. Skerninge, var også dirigent for Horne-koret. Under en sygeorlov i efteråret 2008 blev koret dirigeret af Karen Folke Olsen, som var ansat ved Assens Musikskole. Ved årsskiftet 2013/2014 meddelte Anette, at hun ville ophøre med udgangen af forårssæsonen. Ved starten af efterårsssonen 2014 tiltrådte Henrik Elmer Matthiesen som dirigent. Henrik havde netop afsluttet en konservatorieuddannelse i sang og korledelse. Han havde tidligere dirigeret Aarhus Studenter-sangere og var fra 2013 korleder hos Fortuna-koret i Silkeborg.

Vestfynskoret har medvirket sammen med andre kor i flere tilfælde. I 1984 var der en stor julekoncert hvor flere af omegnens kor medvirkede sammen med solister og Det Fynske Kammerorkester. I 1989 arbejdedes sammen med Brahetrolleborgkoret og Assens Harmoniorkester om en stor Forårskoncert, og i 1990 var koret sammen med Assens Harmoniorkester og alle kor og sammenspilsgrupper i Assens Musikskole fælles om at fejre musikskolens 10 års fødselsdag med opførelsen af John Høybyes ”Tallata”. Sammen med Fåborgkoret og Fyns Amatørsymfoniorkester blev der givet koncerter i Odense, Assens og Fåborg i 1993, hvor der bl.a. blev opført ”Gloria” af Vivaldi. Det var også i 1993 at Vestfynskoret sammen med 6000 andre sangere gav koncert i ”Parken” sammen med Placido Domingo og Inga Nilsson samt mange andre kendte kunstnere. I 2000 deltog koret i et 9 timer langt kor-maraton i Odense sammen med tre odenseanske kor og to andre kor fra oplandet for at fejre årtusindeskiftet. I 2005 medvirkede koret i en opførelse af Carl Orff’s ”Carmina Burana” i Fredericia Teater og Vejle Musikteater sammen med flere kor fra Fredericia-området og et symfoniorkester under ledelse af Charlotte Andersen. Disse arrangementer med andre kor er en stor og vigtig inspirationskilde i det daglige korarbejde. I 2008 opførte Vestfynskoret sammen med Ambitus fra Glamsbjerg Händel’s "Messias" under ledelse af Kaj Nørholm. Det blev en stor succes, og en stor oplevelse for de medvirkende kor. 

Vestfynskorets kontakter med udenlandske kor startede i 1986 med besøg af Gemischter Chor Plön med en fælleskoncert i Vor Frue Kirke. Vestfynskoret var på genvisit i Plön i 1988

I foråret 2003 besøgte Vestfynskoret sammen med Assens Harmoniorkester Assens’ venskabsby i Tyskland, Amt Oeversee, hvor der blev givet koncerter bl.a. i Tarp. I efteråret 2004 var der genvisit af Gemischter Chor Tarp Eggebek og Uggelharder Blassorchester. Der blev givet koncerter både i Vor Frue Kirke og i Helnæs Forsamlingshus. I 2007 deltog Vestfynskoret i en 100-års jubilæumskoncert for Gemischter Chor Tarp Eggebek i Tarp, og efterfølgende i en koncert i den danske kirke i Schleswig. I foråret 2006 blev der aflagt et besøg i Assens’ venskabsby i Norge, Ringebu, hvor koret sang sammen med Ringebu Sangkor, bl. a. i Ringebu Stavkirke. En genvisit blev gennemført i 2008, hvor korene bl.a. gennemførte en stor koncert i Vor Frue Kirke under ledelse af Finn Pedersen. En oplevelse var det da Finn Pedersen dirigerede Ringebu Sangkor i en koncert på Torvet i Assens. I 2009 gennemførtes en koncert i den danske kirke i Schleswig under et weekend ophold på Christianslyst i Sønder Løgum. Under en forlænget weekend i Berlin i 2013 deltog koret i en Højmesse i Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Julen 2016 blev fejret sammen med Fortuna-koret fra Silkeborg. Vi gav fælleskoncerter i Virklund Kirke, Silkeborg, og i Vor Frue Kirke, Assens.

Torben Stroyer Hansen
September 2014

 

Formænd i Vestfynskorets bestyrelse

1981 - Birthe Riis
1981 - Viggo Petersen
1983 - Hans Vilhelm Aagaard
1984 - Vagn Thomsen
1985 - Sigurd Østergaard
1991 - Gudrun Wolf
1996 - Torben Stroyer Hansen
2010 - Helle Klenum
2016 -
Vagn Thomsen

[retur til forsiden]

sidst rev. 2. februar 2016
webeditor